V rámci plnění jednoho z chiefessays.net hlavních bod�� našeho programu – vyšší informovanosti občanů, si Vám dovolujeme poskytnout odkaz��na oficiální vývěsky MěÚ Nasavrky: Oficiální vývěska.

D����le zde naleznete veřejně přístupné informace, které nejsou občanům jednoduchým způsobem k dispozici. Jedná se zejména o Zápisy z veřejných jednání zastupitelstva, smlouvy města s právnickými a fyzickými osobami, dodatky apa abstract example těchto smluv, veřejná výběrová řízení, aktualizace projektů, apod.

Pozn. poskytované informace jsou ošetřeny z hlediska ochrany osobních údajů, případných obchodních tajemství, apod.


Datum Název
25.05.2015 Aktualizované podklady | návrh na odkup 40 % podílu města v AVE Nasavrky, a.s.
13.01.2015 ZLN – Návrh na řešení: Hřiště u základní školy
ZLN – návrh na řešení: Veřejná WC na Náměstí, Nasavrky
09.01.2015 ZLN – Návrh na řešení: Chodníky – Nasavrky
29.12.2014 Zasedání zastupitelstva města Nasavrky 15.12.2014 | DOKUMENTY
08.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 – verze před konzultační schůzkou z 9.12.2014
02.12.2014 ZLN – Návrh na řešení: Kontejnerová stanoviště
01.12.2014 ZLN – Návrh na řešení: Stanovení plánu prioritní údržby komunikací
28.11.2014 ZLN – Návrh na řešení: Autobusové zastávky Nasavrky a místní části
27.11.2014 ZLN – Návrh na řešení: Údržba hřbitova, převod na město