Za lepší Nasavrcko bylo v minulých komunálních volbách úspěšné. Ať už jste dali hlas nám, či jinému politickému hnutí, neváhejte se na nás obracet s podněty, jsme tu pro Vás:


Iveta Jedličková

prodavačka

Chci, aby radnice byla blíž k lidem. Aby se zlepšilo hospodaření obce a slova "dobrý hospodář" nebyla jen plácnutím do vody.
Pracuji v Nasavrkách v prodejně COOP a jako cvičitelka dětí a členka Sokola žiji aktivní život.

Bc. Petr Pára

podnikatel

Nasavrcko potřebuje pomoc nás občanů k tomu, aby se z něj stalo ještě lepší místo pro život. K tomu je třeba prosadit změny, zejména v oblasti spolupráce radnice s občany, kontroly správy veřejného majetku, podpory místního podnikání a prosazování minimálního dopadu provozu skládky na okolí.
V současné době podnikám v oblasti mezinárodního obchodu a informačních technologií. Vážím si lidí, kteří jsou ochotni město posunout kupředu a s těmi budu spolupracovat nezávisle na jejich politickém přesvědčení.

Radek Bureš

podnikatel

Není mi lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. Chci pro Nasavrcko a jeho obyvatele lepší komunikaci a informovanost, lepší a efektivnější řízení chodu radnice a jasnou odpovědnost.
Podnikám ve stavebnictví a v realitách. Mým velkým koníčkem je sport, cestování a spolkový život.

Vladimír Žemlička

technik radiokomunikací

V zastupitelstvu chci podporovat zájmy drobných podnikatelů a řemeslníků. Dále chci napomáhat rozvoji sportu pro každý věk vytvářením sítě stezek pro pěší, cyklo a lyžařskou turistiku.
Po čtyřiceti letech u Českých Radiokomunikací se intenzivně připravuji na důchod. Mezi mé záliby patří turistika v každé podobě a včelaření.