Jsme nezávislou nasavrckou iniciativou, která má chiefessays.net jasně dané priority a nabízí ZMĚNU. Jsme pro otevřenou společnost, máme jasnou vizi. Víme jak dělat věci otevřeně a jak je komunikovat veřejnosti. Máme široké zkušenosti ze státní správy i soukromého sektoru.
Chceme spojovat, a to napříč spolky, společností, i aktivitami. Máme zkušenosti s výběrovými řízeními a s evropskými dotacemi, chceme docílit více peněz ZVENČÍ. Nechceme prodávat podíly v prosperujících společnostech, v nichž je město spoluvlastníkem. Chceme
podporovat místní firmy a zaměstnanost místních občanů. Vidíme chyby research paper abstract k nápravě a chceme se podobných chyb v budoucnu vyvarovat.