27.01.2016 | Zasedání zastupitelstva města – 18:00 na zámku

Program: Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání Žádost FC Nasavrky o poskytnutí dotace z rozpočtu města na investiční záměr „Rekonstrukce fotbalového hřiště“ Závěr

Užívejte sluných dnů a dodržujte pitný režim.

Ačkoliv si v nadcházejícím týdnu od vlny veder odpočineme, i tak je třeba nezapomenout na dodržování správného pitného režimu. Za běžných podmínek lze denní potřebu tekutin vypočítat tímto jednoduchým způsobem: 0,5 litru na každých 15 kilogramů hmotnosti. To znamená, že pokud vážíte 70 kg, vypočítáte svou průměrnou denní potřebu tekutin takto: 70 : 15 = 4,7 ➪ … Více zde

„Tak nám zabili Ferdinanda !“

„Tak nám zabili Ferdinanda !“, řekla posluhovačka panu Švejkovi, … Slavnou větou z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, začínají jeho peripetie. „Tak nám prodali skládku !“, tak nějak začíná i dlouhodobý zásah do života nás, Nasavrčáků. Zda  byl prodej krokem správným, či nesprávným,  se ukáže až za několik let. Zatím můžeme jen doufat, že nový vlastník … Více zde

01.05.2015 | Poděkování a komentář k informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za hojnou účast na „Informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky“, která proběhla ve večerních hodinách dne 28.05.2015 v hotelu Šustr. Na schůzce zazněly argumenty pro i proti prodeji podílu města, nicméně dle naší zevrubné analýzy a s ohledem na tlak, který majoritní akcionář na město, dle našeho názoru vyjíjí, zastupitelé … Více zde

29.04.2015 | Informace z rozšířeného zasedání rady města

Dne 29.04.2015, proběhlo další rozšířené zasedání rady města, kterého se zúčastnili i všichni zastupitelé za ZLN. Zastupitelům byl jako podklad k zasedání poskytnut finální koncept znaleckého posudku „Aktualizace ocenění 40% podílu Města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s.“ s přílohami, vypracovaný soudním znalcem Ing. Zdeňkem Blehou. V průběhu zasedání se diskutovalo o hodnotě benefitů poskytovaných … Více zde

| 18.3.2015 – zúčastnili jsme se představení Integrovaného regionálního operačního programu.

Dne 18.3.2015 se zastupitel za ZLN, pan Radek Bureš zúčastnil semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který bude realizován v programovém období 2014 – 2020. V programu je připraveno 4,6 mld. EUR. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v … Více zde

25.2.2015 | Informace o proběhlém zasedání kontrolního výboru

Vážení spoluobčané, dne 23.2.2015 proběhlo jednání kontrolního výboru města Nasavrky. Přítomno bylo všech pět členů KV. Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení a plnění úkolů z těchto usnesení vyplývajících, a to od 15.9.2014. Dále KV schválil doplnění plánu činnosti o : kontrolu vyřizování podnětů a stížností občanů (květen 2015) kontrolu zápisů z jednání zastupitelstva města, na … Více zde

27.1.2015| Výpadky veřejného osvětlení v Nasavrkách a okolí

Již několikrát jsme od vás obdrželi informace o relativně častých výpadcích elektrického osvětlení, ať už v Ochozi, či v různých částech Nasavrk. Včera, dne 26.1.2015 okolo osmnácté hodině došlo k částečnému blackoutu veřejného osvětlení na Náměstí v Nasavrkách. Zda se jednalo o havárii, dočasný výpadek, či odstávku související s údržbou zjišťujeme. Snad se nebude jednat … Více zde

29.12.2014| Audiozáznam z veřejného zasedání zastupitelstva z 15.12.2014 je pro vás připraven

Vážení občané, v rámci naplňování naší programové priority – vyšší informovanosti, jsme pro vás připravili strukturovaný zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 15.12.2014. Záznam je zveřejněn v sekci Vývěska ZLN: http://www.zalepsinasavrcko.cz/vyveska/ kde mimo jiné, naleznete i informaci starosty ke zveřejnění podkladů pro jednání zastupitelstva na webu města, vyjádření zastupitele za ZLN, p. Páry k pořizování … Více zde