Prosíme chovatele psů v Ochozi, aby zabránili jejich volnému pobíhání.

V reakci na opakované podněty ze strany občanů, týkající se volně pobíhajících psů a znečištění chodníků psími exkrementy v oblasti Ochoz, zejména v ulici V Průhonech a okolí, prosíme majitele psů, aby zabránili jejich volnému pobíhání a průběžně odstraňovali jejich exkrementy. Sáčky na exkrementy jsou k dispozici na úřadě. Děkujeme

07.12.2015 | Zasedání zastupitelstva města – 18:00 na zámku

Program: 1. Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. Plnění rozpočtu r. 2015 4. Rozpočtová opatření č.5 a č.6 5. Úvěr na rekonstrukci náměstí 6. Rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2026 7. Zplnomocnění Rady … Více zde

06.10.2015 | 5.kapitola Nasavrky-historie

O majetku Auerspergů v Nasavrkách Až do roku 1848, do zrušení roboty, bylo sídlo celého panství i se všemi kancelářemi v Nasavrkách. Sem se přes 200 let soustřed’ovalo veškeré vedení auersperských dvorů a statků. Zde se ukládala pro poddané robota a sem si chodili rychtáři z celého panství pro rozkazy. Zde si také ve věznicích … Více zde

07.09.2015 | Nové webové stránky města

Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali změnu  webových stránek města http://www.nasavrky.cz. Jedná se o skutečný krok vpřed, a to jak ze strany vizuální, obsahové i funkční. Stránky jsou, v rámci obsahových možností, přehledné, umožňují fulltextové vyhledávání, automatizovaný odběr novinek  i online zadávání podnětů/poruch http://www.nasavrky.cz/hlaseni-poruch/?p1=2335, v tomto případě s povinnou identifikací zadavatele. Samozřejmě můžete i nadále využívat náš systém … Více zde

21.09.2015 | Zasedání zastupitelstva města – 19:00 na zámku

Program : 1. Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM 3. Plnění rozpočtu r. 2015 4. Rozpočtové opatření č.4 5. Pozemky, nemovitosti – nákup, prodej 6. Vyhlášení výsledků 2. výběrového řízení pro rok 2015 na poskytnutí … Více zde

15.06.2015 | Zasedání zastupitelstva města – 19:00 na zámku

Program : Úvod – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání Pověření Rady města k uzavírání dodatků k čl. III. písm. f) a g) Smlouvy o provozování společného podniku Návrh AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na odkup podílu města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s. Zpráva o činnosti Rady města, … Více zde

13.06.2015 | Nasavrcký Dětský den

Dne 13.6.od 15 hodin se uskuteční v Nasavrkách za sokolovnou Nasavrcký dětský den. Jsou připraveny soutěže,skákací hrad,nafukovací sumo,trampolína a odměny. V 17 hodin odstartuje 8.ročník Běhu naděje-humanitární akce,která byla inspirovaná příběhem Terryho Foxe. Cílem tohoto běhu je absolvovat zhruba kilometrovou trať a tím i udělat něco pro své zdraví a také získat finanční prostředky na … Více zde