01.05.2015 | Poděkování a komentář k informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za hojnou účast na „Informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky“, která proběhla ve večerních hodinách dne 28.05.2015 v hotelu Šustr. Na schůzce zazněly argumenty pro i proti prodeji podílu města, nicméně dle naší zevrubné analýzy a s ohledem na tlak, který majoritní akcionář na město, dle našeho názoru vyjíjí, zastupitelé … Více zde

13.05.2015 | Informace z proběhlého rozšířeného zasedání rady města

Ve středu, dne 13.5.2015 proběhlo další rozšířené zasedání rady města, na jehož programu bylo jednání o aktualizovaném návrhu společnosti AVE odpadové hospodářství, s.r.o. na odkup akcií města Nasavrky ve společném podniku AVE Nasavrky, a.s. Starosta města p. Mgr. Chvojka, nejprve informoval radní a zastupitele o výsledcích jednání, které zástupci města vedli v Praze, dne 6.5.2015, … Více zde

17.04.2015 | Informace z proběhlého rozšířeného zasedání rady – jednání se zástupci AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Včera, dne 16.4.2015, proběhlo rozšířené zasedání rady města k tématu nabídky majoritního akcionáře ve společnosi AVE Nasavrky, a.s. , na odkup podílu města v tomto podniku. Jednání se, kromě radních, účastnili i zastupitelé, zástupci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., a znalec najmutý městem Nasavrky za účelem zpracování odborného posudku –  hodnoty podílu města ve společném … Více zde

| 21.03.2015 – závazná nabídka AVE CZ odpadového hospodářství s.r.o. na odkup podílu města v AVE Nasavrky, a.s.

Město Nasavrky obdrželo od většinového vlastníka, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha, závaznou nabídku odkupu podílu města ve společnosti AVE Nasavrky a.s. Rada města rozhodla, že požádá znalce z oboru ekonomiky o provedení aktualizace znaleckého posudku „Analýza ekonomické výhodnosti prodeje 40% podílu města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s.“ Další postup bude upřesněn na Rozšířeném … Více zde

| 18.3.2015 – zúčastnili jsme se představení Integrovaného regionálního operačního programu.

Dne 18.3.2015 se zastupitel za ZLN, pan Radek Bureš zúčastnil semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který bude realizován v programovém období 2014 – 2020. V programu je připraveno 4,6 mld. EUR. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v … Více zde

25.2.2015 | Informace o proběhlém zasedání kontrolního výboru

Vážení spoluobčané, dne 23.2.2015 proběhlo jednání kontrolního výboru města Nasavrky. Přítomno bylo všech pět členů KV. Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení a plnění úkolů z těchto usnesení vyplývajících, a to od 15.9.2014. Dále KV schválil doplnění plánu činnosti o : kontrolu vyřizování podnětů a stížností občanů (květen 2015) kontrolu zápisů z jednání zastupitelstva města, na … Více zde

16.2.2015 | zastupitel za ZLN p. Bc. Petr Pára, se zúčastnil jednání s AVE Nasavrky, a.s.

Dne 16.2.2015 se zastupitel za ZLN, pan Bc. Petr Pára zúčastnil jednání v sídle majoritního akcionáře společnosti AVE Nasavrky, a.s. – společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. Jednání se týkala nominace p. Páry na post člena dozorčí rady AVE Nasavrky, a.s. a informování ohledně současného a budoucího stavu společného podniku. Majortiní akcionář uvedl, že je … Více zde

VANOCE

Přejeme Vám krásné vánoce a mnoho úspěchů v roce 2015

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám touto cestou popřát klidné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2015. Věříme, že rok 2015 bude pro všechny občany České Republiky, rokem úspěšným. Jsme rádi, že i Vy, svým aktivním přístupem a zájmem o věci veřejné, k tomu přispíváte. Zájem o blaho obce nás spojuje, … Více zde

questionnaire

15.12.2014|Přijetí usnesení o zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva.

Na včerejším veřejném zasedání zastupitelstva města Nasavrky bylo přijato usnesení k návrhu ZLN na zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva na webu města Nasavrky tak, aby občané měli dostatečný prostor k prostudování podkladů a přípravě případných návrhů, či připomínek. Tuto událost považujeme za zásadní krok k vyšší informovanosti občanů a jejich zapojení do veřejného života. Jako … Více zde

8.12.2014|Zúčastnili jsme se konzultační schůzky k rozpočtu 2015

Zastupitelé ZLN, paní Iveta Jedličková a pánové Vladimír Žemlička a Radek Bureš, se včera 8.12.2014 zúčastnili konzultační schůzky k rozpočtu města Nasavrky pro rok 2015. Dále byl přítomen pan místostarosta Luboš Dostálek a paní účetní Zdena Pilná. Návrh rozpočtu naleznete na úřední desce města, na webu, či na odkaze http://www.zalepsinasavrcko.cz/vyveska/navrh-rozpoctu-2015-verze-pred-konzultacni-schuzkou-z-9-12-2014/ V rámci vyšší transparentnosti a lepší … Více zde