„Tak nám zabili Ferdinanda !“

„Tak nám zabili Ferdinanda !“, řekla posluhovačka panu Švejkovi, … Slavnou větou z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, začínají jeho peripetie. „Tak nám prodali skládku !“, tak nějak začíná i dlouhodobý zásah do života nás, Nasavrčáků. Zda  byl prodej krokem správným, či nesprávným,  se ukáže až za několik let. Zatím můžeme jen doufat, že nový vlastník se bude chovat dle dobrých mravů a za předpokládanou dobu dalšího provozování skládky (do r. 2024), bude městu opravdu vyplaceno 100 mil. korun a budou zachovány tolik opěvované benefity občanům i firmám. Povinnosti nového vlastníka ze smlouvy o prodeji vyplývající jsou, což je ve smlouvě výslovně uvedeno, závazné jen v případě, že  nedojde k dalšímu prodeji společnosti třetí osobě, která nebude novým vlastníkem ovládána, či nebude členem jeho skupiny. V praxi to znamená, že v případě prodeje třetí osobě, firmě neovládané současným majitelem, nebude tato povinna dodržet jakákoliv ujednání ze smlouvy vyplývající, tedy ani benefity pro obec, ani objem zpoplatněného komunálního odpadu. Případná náhrada škody současným vlastníkem by v takovém případě, i díky netransparentní vlastnické struktuře, byla zřejmě dost problematická.

Nicméně, nemalujme čerta na zeď. Věříme, že si nikdo nepřeje, aby došlo k naplnění takovýchto katastrofických scénářů, ať už v důsledku prodeje dalšímu vlastníkovi, špatnému provozování, či případnému prodloužení životnosti. Konec konců  hospodaření s městským majetkem má na starost zastupitelstvo, které se z nějakých důvodů  rozhodlo prodat skládku i  za takovýchto podmínek a takovouto cenu. Proč tomu tak je, si musí každý občan přebrat sám. Rozhodnutí na sebe vzali demokraticky zvolení zastupitelé, kteří  se rozhodovali podle dostupných informací a nemusí se zodpovídat voličům.

Pokud se voličům tento postup nelíbí mají možnost to změnit za tři roky v dalších volbách.