Aquariumskimmer Options

Aquariumskimmer will remove oil/dirt film effectively. To read more about the particular kinds of fishtank skimmers, take a look at the wiki page here it talks a whole lot about the information. You’re able to get details about all the above from the location where you’re planning to buy the aquarium from. Specifically, much attention … Více zde

06.10.2015 | 5.kapitola Nasavrky-historie

O majetku Auerspergů v Nasavrkách Až do roku 1848, do zrušení roboty, bylo sídlo celého panství i se všemi kancelářemi v Nasavrkách. Sem se přes 200 let soustřed’ovalo veškeré vedení auersperských dvorů a statků. Zde se ukládala pro poddané robota a sem si chodili rychtáři z celého panství pro rozkazy. Zde si také ve věznicích … Více zde

07.09.2015 | Nové webové stránky města

Vážení spoluobčané, jistě jste zaznamenali změnu  webových stránek města http://www.nasavrky.cz. Jedná se o skutečný krok vpřed, a to jak ze strany vizuální, obsahové i funkční. Stránky jsou, v rámci obsahových možností, přehledné, umožňují fulltextové vyhledávání, automatizovaný odběr novinek  i online zadávání podnětů/poruch http://www.nasavrky.cz/hlaseni-poruch/?p1=2335, v tomto případě s povinnou identifikací zadavatele. Samozřejmě můžete i nadále využívat náš systém … Více zde

Užívejte sluných dnů a dodržujte pitný režim.

Ačkoliv si v nadcházejícím týdnu od vlny veder odpočineme, i tak je třeba nezapomenout na dodržování správného pitného režimu. Za běžných podmínek lze denní potřebu tekutin vypočítat tímto jednoduchým způsobem: 0,5 litru na každých 15 kilogramů hmotnosti. To znamená, že pokud vážíte 70 kg, vypočítáte svou průměrnou denní potřebu tekutin takto: 70 : 15 = 4,7 ➪ … Více zde

„Tak nám zabili Ferdinanda !“

„Tak nám zabili Ferdinanda !“, řekla posluhovačka panu Švejkovi, … Slavnou větou z Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, začínají jeho peripetie. „Tak nám prodali skládku !“, tak nějak začíná i dlouhodobý zásah do života nás, Nasavrčáků. Zda  byl prodej krokem správným, či nesprávným,  se ukáže až za několik let. Zatím můžeme jen doufat, že nový vlastník … Více zde

04.06.2015 | 4. kapitola Nasavkry – historie

Stav obyvatelstva nasavrckeho panstvi v letech 1701-1713 V archivu muzea země České pod značkou „F“ nacházíme 4 svazky popisu obyvatelstva z let 1700-1701. Je to úplný soupis poddaných věech vesnic nasavrckého panství. Nejstarší zapsaný je Jiří Horák z Libkova, stár 107 let. V soupisu je psáno, že z panství za posledních 40 let uteklo pro víru … Více zde

01.05.2015 | Poděkování a komentář k informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky

Vážení spoluobčané, děkujeme vám za hojnou účast na „Informační schůzce, týkající se dalšího provozu skládky“, která proběhla ve večerních hodinách dne 28.05.2015 v hotelu Šustr. Na schůzce zazněly argumenty pro i proti prodeji podílu města, nicméně dle naší zevrubné analýzy a s ohledem na tlak, který majoritní akcionář na město, dle našeho názoru vyjíjí, zastupitelé … Více zde