04.06.2015 | 4. kapitola Nasavkry – historie

Stav obyvatelstva nasavrckeho panstvi v letech 1701-1713 V archivu muzea země České pod značkou „F“ nacházíme 4 svazky popisu obyvatelstva z let 1700-1701. Je to úplný soupis poddaných věech vesnic nasavrckého panství. Nejstarší zapsaný je Jiří Horák z Libkova, stár 107 let. V soupisu je psáno, že z panství za posledních 40 let uteklo pro víru … Více zde

7.4.2015 | 3. kapitola – Nasavrky – historie

Začátky nasavrckého panství po roce 1621 Královská komora, pod vedením knížete Lichtensteina, prodala zabavené zboží po Albrechtovi Kekulovi roku 1623 cizozemci Františku de Couriers za 28 078 kop grošů míšenských. Zboží to pozůstávalo z městečka Nasavrk se zámkem, pustým Strádovem, a s vesnicemi Vochoz, Obořice, Drahotice, Vejsonín, Peklo a Javorné. František de Couriers, rodem Francouz, … Více zde

5.3.2015 | 2. kapitola – Nasavrky – historie

Historicky doložení majitelé Strádova a Nasavrk Až do poloviny 14. století není žádný historicky ověřený záznam o majitelích Nasavrk, ačkoliv se ví, že to byla osada s tvrzí, kostelem a farou. První záznam v Riegrově naučném slovníku je z r. 1318. Zde se uvádí Kunrát de Nassawyrch. Dále prý bývaly Nasavrky sídlem vladyků Žehartů z … Více zde

18.2.2015 | 1. kapitola – Nasavrky – historie

Vážení spoluobčané. Shodou okolností se mi do rukou dostala útlá publikace „Nasavrky“, jejímž autorem je pan Vojtěch Žemlička, otec p. Vladimíra Žemličky (ZLN). Dle slov autora bylo cílem publikace „Objasnění a uchování dosavadní historie Nasavrk pro dnešní i příští generace“. V souladu s touto myšlenkou a se souhlasem syna autora, si Vás proto dovolím seznámit … Více zde

10.2.2015 | Mgr. Bc. Jan Škvrňák (ZLN) – recenze knihy The History manifesto

Jo Guldi, David Armitage – The History manifesto „The History manifesto je volání do zbraně historiků a všech, kdo se zajímají o roli historie v současné společnosti“ „má vyprovokovat diskusi nejen mezi politiky, aktivisty a podnikateli, ale také mezi čtenáři, studenty i učiteli.“ Inspirováni zřejmě nejslavnějším manifestem všech dob, autoři zahájili svoji knihu zvoláním, že Evropu … Více zde

29.1.2015 |Informace z přednášky na téma: Ukrajina, Rusko a občanská společnost

Dne 27.1.2015 jsem se, společně s několika stovkami dalších účastníků, zúčastnil přednášky prof. Timothy Snydera na téma: Ukrajina, Rusko a občanská společnost. Přednáška byla pořádána Filiozofickou fakultou Univerzity Karlovy a probíhala v anglickém jazyce. Rád bych vám touto formou zprostředkoval obsah přednášky, o kterém věřím že je velmi zajímavým a přínosným materiálem k zamyšlení. Na … Více zde

NINA

Komentář paní Niny Novákove, poslankyně PSP ČR k jejímu pozměňovacímu návrhu školského zákona

Od roku 2004 přešlapují školské rady na místě. Když novela školského zákona v roce 2004 stanovila povinnost zřizovat školské rady, školy se – jak je obvyklé – podřídily, ředitel přemluvil někoho z rodičů, aby kandidoval a zástupci zřizovatele byli jmenováni a určováni většinou podle politického klíče. Po sedmi letech mnozí doufali, že novela v roce … Více zde